Certyfikaty

Międzynarodowe standardy BRC i IFS wdrażają zakłady produkujące żywność, integrują one przepisy zawarte w normie ISO 9000:2008, w systemie HACCP oraz zasadach dobrej praktyki produkcyjnej
higienicznej GMP, GHP
, definiując równocześnie wymogi, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości wyrobu finalnego.

Firma SMAKMAK posiada certyfikaty BRC i IFS od 2013 roku a najwyższe standardy bezpieczeństwa wyrobu, spełnienie wymagań prawnych oraz wymagań jakościowych potwierdzane są corocznymi audytami i certyfikacjami.

Chcąc wyjść naprzeciw tym Osobom firma SMAKMAK wprowadziła do swojej oferty szeroką gamę produktów bezglutenowych, które potwierdzone zostały certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, produkty te oznaczone są międzynarodowym znakiem przekreślonego kłosa.

Osoba, która zdecyduje się wyeliminować z codziennej diety gluten, musi zrezygnować ze wszystkich produktów powstałych na bazie albo zawierających pszenicę, żyto, pszenżyto, orkisz, jęczmień, a w niektórych wypadkach także owies (ze względu na możliwość zanieczyszczenia zbożami glutenowymi).

lista certyfikowanych produktów

więcej o celiakii i diecie bezglutenowej na www.celiakia.pl